ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint a KikapcsolLak üzemeltetője, Matics-Varga Csilla, továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt a magánszálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel szerződő felekkel.
Szerződő felek
Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatónál szolgáltatást vásárló jogi vagy magánszemély, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég
Szolgáltató: Matics-Varga Csilla
9024, Győr, Pápai út 46.
Levelezési cím: kikapcsollakbadacsony@gmail.com
Telefon: +36305717154
Általános Szerződési Feltételek célja
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.
Szerződési Feltételek elfogadása
A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.
Szerződési Feltételek hatálya
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2021. március elsejétől határozatlan ideig hatályos.
A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.
Szerződéses fogalmak:
Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon, Szolgáltató által üzemeltetett social web felületeken vagy a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló szálláshely szolgáltatókon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég

Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint szálláshely szolgáltatást nyújtó KikapcsolLak üzemeltetője Matics-Varga Csilla, továbbiakban Szolgáltató.
A szolgáltatás: magánszálláshely szolgáltatás.
Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata.
Foglalás: Foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség megfizetésére vonatkozó adatokat.
Foglalás véglegesítés, érvényesítés:
A foglalásban meghatározott 100% megfizetése a foglalás biztosítása érdekében.
A Foglalás a 100 % megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.
Fizetési és lemondási feltételek:
A Szolgáltató által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.
On-line bankkártyás fizetés:
A Szolgáltató weblapján indított bankkártyás fizetés vagy a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló szálláshely szolgáltatónál indított fizetés.
A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.
Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:
6.1. A Vendégház elsősorban egyben kiadó. Maximális létszám: kettő fő
6.2. A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban, Önök, mint Szerződő felek, a 8258 Badacsonytomaj, Szent Donát út 7. szám alatt található 1 hálószobás, 1 fürdőszobás, 1 alapfelszereltségű konyhával, nappali-étkező helyiséggel, szőlőbirtokkal, kerti bútorokkal, rendelkező vendégházat, szolgáltatásait és eszközeit magánszállásként, üdülési, pihenési, üzleti célból saját felelősségükre veszik igénybe. A házban illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést az Önök rendelkezésére bocsátjuk ott tartózkodásuk alatt.
6.3. Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Az Önök által a házban, annak berendezéseiben használati tárgyaiban, eszközeiben, és azok környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli Önöket.
6.4. Probléma esetén elérhetőek vagyunk a honlapon illetve a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen, hogy segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni.
Foglalás menete:
7.1. A foglalás a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató vagy szolgáltatást közvetítő általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 100 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ASZF automatikus elfogadását jelenti. Vendég elfogadja, hogy az általa a foglalás első napját megelőző 15 napon belül lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza Vendég részére.
7.2. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
7.3. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ASZF-re.
7.4. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.
Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség. Ennek a lehetőségnek a jogát a Szolgáltató fenntartja magának.
7.5. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
7.6. Az árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató Vendégház a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
7.7. A helyi idegenforgalmi adót a szállásdíj tartalmazza.

Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a szolgáltató weboldalás, social media felületein és a szolgáltatást közvetítők oldalán kerülhetnek meghirdetésre. Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy a különböző online felületeken eltérő árazást alkalmazzon.
7.9. A honlapon és egyéb fórumokon meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Vendégház üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.
7.10. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.
A Szolgáltatás módosítása, törlése
8.1. Foglalás
8.1.1.Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért 100 % megegyezés szerinti határidőig nem kerül megfizetésre a foglalás törlésre kerül. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A foglalás módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.
8.1.2. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség. Ennek a lehetőségnek a jogát a Szolgáltató fenntartja magának.
8.1.3. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
Igénybevétel feltételei:
9.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 15.00-18.00 óráig történő bejelentkezéssel (check-in) veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11.00-ig. Előzetes megállapodás esetén, kapacitások függvényében a be- és kijelentkezési időpont meghosszabbítható.
9.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor, illetve előzetesen e-mailben a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.
9.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely a vendégre terheli.
9.4. Amennyiben a vendég a szállást az érkezés napján reggel 9.00 előtt kívánja elfoglalni, az előző éjszaka szállásdíjának 50 %-a kerül felszámításra.
9.5. A szálláshelyre higiéniai okokból és az allergiások egyre növekvő számára tekintettel háziállatok NEM hozhatók. Az engedély nélkül behozott háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.
9.6. A házban tilos a dohányzás.
Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése.
10.1. A Szálláshely jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben a Vendég

 1. nem teljesítési fizetési kötelezettségét.
 2. a vendég nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet
 3. fertőző betegségben szenved
 4. drog befolyása alatt áll
 5. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében.
 6. a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése, szolgáltatást akadályozó nem várt műszaki hiba), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel
   
  A Vendég jogai
  1.A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára.
 7. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.
 8. A Vendég, hozzáértés esetén, jogosult a Szolgáltató vendégházban található eszközök, kiemelten: teleszkóp, elektromos berendezések, festőállvány rendeltetésszerű, gondos használatára.
 9. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon illetve írásban a kikapcsollakbadacsony@gmail.com címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.
 10. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.
   
  A Vendég kötelezettségei
  12.1. Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.
  12.2. Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.
  12.3. Vendég köteles az általa, vagy kísérője illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a szolgáltatónak megtéríteni.
  A Szolgáltató jogai
  13.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 100 % szállásköltség összegének megtartása jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.
  13.1.2. A Szolgáltatónak jogában áll a 10.1. 1-6. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.
  13.2 A Szolgáltató a közös használatú területein vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltethet, amelynek felvételeit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően tárol, töröl, illetve jogsértés esetén átad az illetékes hatóságnak.
  A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége
  14.1.. A Szolgálató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.
  14.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében
  14.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a vendég a felelős.
  14.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra illetve a vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.
  14.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.
  Fizetési és Lemondási Feltételek
  16.1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek illetve az ASZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 100 %-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
  16.2. A 100 % megfizetése közvetlenül a Szolgáltatónál előre utalással vagy online bankkártyával történhet, vagy a szolgáltatást közvetítő esetén a közvetítő által közzétett módon.
  16.3. Kiemelt időszak:
  Az online felületeken hirdetett ajánlatok rögzítik az aktuális kiemelt időszakra érvényes szabályokat. (minimum foglalási időszakot és díjakat is. A Szolgáltató a kiemelt időszakot és az abban foglalt feltételeket bármikor módosíthatja.
  16.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő Vendéget terheli.
  Bankkártyás online fizetési rendszer feltételei:
 11. Általános jellemzők:
  17.2. A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.
  17.3. A Szerződés akkor jön létre, ha a fenti pont értelmében a Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.
  17.4. A Vendég a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor teljesíti.
  17.5. Foglalás akkor jön létre, amikor a Vendég a foglalást végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Vendég fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.

Szolgáltató kötelezettsége és felelőssége:
18.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vendég részére folyamatosan biztosítja a Vendég fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.
18.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
18.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA)-t.
18.4. A Szolgáltató a vásárló Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.
18.5. Vendég bejelentések, panaszok kezelése
A Vendég a fenti banki szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltatónak személyesen, telefononos ügyfélszolgálatán, valamint a kikapcsollakbadacsony@gmail.com e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vendéget. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vendég által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.
A Vendég jogai és kötelezettségei
19.1. A vendégnek a bankkártya fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.
19.2. A Vendég adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
19.3. A Vendég kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.
Adatvédelem
A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, a vendég adatokat a vonatkozó törvényben meghatározott módon és ideig tárolja.
A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé honlapján.
Badacsonytomaj, 2021.03.01.